آموزش بافت نخودی با دو میل

آموزش بافت نخودی با دو میل

آموزش بافت نخودی با دو میل

بافت مدل نخودی کاربرد های زیادی دارد مثلا سجاف لباس یا دامن یا شال و کلاه و ...

همچنین برای کشباف لباس دخترانه و سجاف و یقه لباس استفاده می شود از بافت نخودی برای بافت تاپ هم استفاده میشود

ما در این فایل به شما کاملا حرفه ای آموزش میدهیم که چطور بافت نخودی بزنین جوری که هیچطوری یادتون نره